ห้องพัก

เช็คอิน / 15: 00 ~ 00: 00
เช็คเอาท์ / ถึง 11:00 น

* สถานที่ให้บริการมีเคอร์ฟิวเวลาเที่ยงคืน ผู้เข้าพักไม่สามารถเข้าหรือออกจากที่พักหลังจากเวลานี้
* ผู้เข้าพักสามารถยืมสายอินเทอร์เน็ต LAN ได้เมื่อเข้าเช็คอิน
* โปรดทราบ Melissa Relaxation Salon ถูกปิด
* บุคคลที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อาบน้ำสาธารณะของสถานที่สาธารณะหรือสถานที่อื่น ๆ ที่อาจเห็นรอยสักกับบุคคลอื่นได้